Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2008

Ακόμα περιμένω

Από τις ५(πέντε) Ιουλίου του २००७ (επτά) πρότεινα να ληφθούν οι παρακάτω αποφάσεις από το ΔΣ της ΔΗΡΑΠ, με τις οποίες θα έμπαινε ένα φρένο και ένας οδηγός δράσης σε όλα τα όργανα της επιχείρησης। Δεν θα χωρούσαν ρουσφέτια, παρεούλες, νεποτισμός, λαθροχειρίες αλλά θα υπήρχε έδαφος για ανάπτυξη, προγραμματισμό, οικονομία ακόμα και για αξιοκρατικές προσλήψεις με βάση τις ανάγκες।

κανείς δεν μου είπε όχι। Ορίστηκαν δυό ραντεβού για επεξεργασία ή απόρριψη των προτάσεων εκ μέρους της πλειοψηφίας। Δεν έγινε ποτέ αυτή η συνάντηση από τις πέντε Ιουλίου ως τις (τριάντα μία) ३१ Δεκεμβρίου। Ο πρόεδρος του ΔΣ αρνήθηκε να δεχθεί εισήγησή μου κατ ευθείαν στο ΔΣ με το αιτιολογικό οτι ο πρόεδρος εισηγείται। Οι προτάσεις μου σαφώς δεν βόλευαν κανέναν: Ιδού οι προτάσεις μου στο ΔΣ οι οποίες ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ!

"Σήμερα προτείνω να ληφθούν οι εξής αποφάσεις του ΔΣ:

Κανένα όργανο της επιχείρησης δεν μπορεί να λάβει απόφαση που θα επιφέρει αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΔΗΡΑΠ, από το ύψος που είχε προσδιοριστεί από την προηγούμενη διοίκηση και είναι περίπου 1।640.000 ευρώ. (περιλαμβάνονται τα χρέη από προηγούμενα έτη)

Καμία πρόσληψη προσωπικού δεν γίνεται εκτός και αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση του ΔΣ।

Δεν ανανεώνεται καμιά σύμβαση εργασίας μετά τη λήξη της। Οποιαδήποτε διαφορετική απόφαση λαμβάνεται από το ΔΣ και μόνον με ομοφωνία.

Στις συνεδριάσεις του ΔΣ θα κληθεί και εκπρόσωπος της τρίτης παράταξης στον Δήμο, η γνώμη του οποίου θα λαμβάνεται υπόψιν στις αποφάσεις στις οποίες απαιτείται ομοφωνία.
Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας, μέσω αύξησης των εσόδων από διαφήμιση και από την ανάληψη πρόσθετων εργασιών με επέκταση του αντικειμένου। Να υποβληθεί συγκεκριμένη εισήγηση ως τις 30 Ιουλίου 2007.

Τα εκτελεστικά όργανα της ΔΗΡΑΠ οφείλουν να καταρτίσουν πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο με το οποίο θα εξασφαλίζεται: η βιωσιμότητα της επιχείρησης με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, η μακροπρόθεσμη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η εξυγίανση της επιχείρησης, η αύξηση των εσόδων από διαφήμιση και άλλες πηγές πλην της επιχορήγησης του Δήμου Πειραιά, η αύξηση της εμβέλειας εκπομπής, η αύξηση της ακροαματικότητας και η αύξηση του δημοσιογραφικού κύρους του ραδιοσταθμού. Στο πενταετές σχέδιο να υπάρχουν επιμέρους ετήσιοι μετρήσιμοι στόχοι και τα μέλη της διοίκησης θα κρίνονται από το ΔΣ με βάση αυτές τις μετρήσιμες και γνωστές εκ των προτέρων επιδόσεις. Το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο να είναι έτοιμο και να παρουσιαστεί στο ΔΣ ως τις 30 Ιουλίου २००७

Τα εκτελεστικά όργανα της ΔΗΡΑΠ οφείλουν να καταρτίσουν νέο εκσυγχρονισμένο οργανόγραμμα με πλήρη περιγραφή όλων των θέσεων ευθύνης ως τις 30 Ιουλίου 2007। Στο οργανόγραμμα θα στηριχθεί και η αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του εσωτερικού κανονισμού. Οργανόγραμμα και εσωτερικός κανονισμός πρέπει να μειώνουν τις θέσεις ευθύνης αντί να τις αυξάνουν και να μειώνουν τον όγκο της διοικητικής μέριμνας προς όφελος του παραγωγικού προσωπικού. Να μειώνουν τις δαπάνες, αντί να τις αυξάνουν και να πληρούν τις προδιαγραφές για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του σταθμού."

Για όλα τα παραπάνω εννοείται οτι είχα έτοιμη πολυσέλιδη εισήγηση την οποία δεν υπέβαλα ποτέ και δεν είχα την ευκαιρία να αναπτύξω σε κανέναν। Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: